vrijdag 18 december 2015

Databank DIS in de gezondheidszorg groot gevaar voor privacy

Er bestaat een databank waarin de ziekenhuizen en andere zorgaanbieders hun declaraties van behandeling van verzekerden naar de verzekeraars sturen. Die betalen dan uit. Dit heet het DBC-informatiesysteem (DIS). Weliswaar worden in de database persoonsgegevens 'gepseudonimiseerd'(?), en zou het daardoor onmogelijk zijn om de gegevens te herleiden tot de persoon die de behandeling heeft gehad, maar het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) heeft geconstateerd, dat dit in sommige gevallen wel degelijk mogelijk is, bijvoorbeeld in dun bevolkte gebieden, waar maar weinig mensen wonen met een bepaalde ziekte.

Ook werd uit twee recente afleveringen van het TV programma Zembla over big data duidelijk, dat het particuliere bedrijfsleven over methoden en databanken beschikt waarbij statistische gegevens bijvoorbeeld van surfgedrag op internet maar ook andere statistische gegevens herleid kunnen worden tot ip-adressen en tot individuen. Hierdoor beschikt de commercie over databanken waarin miljoenen Nederlanders met naam en toenaam zitten, met daarbij de belangrijkste kenmerken en levensgeschiedenis van hun gezin. Dit zou ook gekoppeld kunnen worden aan het DIS.


Dit zou blijken uit een overigens geheime brief, die de Nederlandse Zorg autoriteit NZa heeft gestuurd aan zorgaanbieders en verzekeraars die gebruik maken van het DIS. Het bestaan van de brief werd vandaag bekend. Ook werd bekend dat de Open State Foundation via de rechter probeert voor elkaar te krijgen dat de gegevens van de DIS openbaar worden. Het is dan voor iedereen bekend welke kosten ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in rekening brengen bij de verzekeraars voor bepaalde behandelingen. De veronderstelling is, dat er grote prijsverschillen bestaan tussen zorgaanbieders en dat transparantie in de gedeclareerde kosten de consument de gelegenheid biedt, meer prijs- en kwaliteitsbewust een keuze te maken met welke zorgaanbieder hij of zij in zee gaat.

Mede vanuit privacy overwegingen besloot de rechter bij de rechtszaak die de open state foundation had aangespannen, dat de NZa de tarieven van ziekenhuizen uit het DIS niet openbaar hoeft te maken. De Open State Foundation is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen die uitspraak. Het CBP wil overigens niks zeggen over een onderzoek naar het DIS dat ze aan het instellen zouden zijn. De NZa zegt echter dat brancheorganisaties als GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen de gegevens door het onderzoek momenteel niet meer kunnen inzien. Wel blijft de databank functioneren in die zin, dat zorgaanbieders declaraties kunnen blijven indienen. Overigens blijkt ook het Centraal Bureau voor de Statistiek toegang te hebben tot het DIS. Het CBP zou het DIS beschouwen als een van de meest risicovolle verwerkingen van persoonsgegevens in Nederland. Dit blijkt uit een brief uit 2006. De onderzoekingen naar het DIS slepen dus al jaren.

donderdag 17 december 2015

57% van de 210 topbedrijven in Nederland heeft de afgelopen 5 jaar een crisisachtige situatie meegemaakt.

Een merkwaardig persbericht van COT. Waarom merkwaardig kom ik nog op terug. Het COT, wie zijn dat? Uit het persbericht: 'Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij veiligheidsvraagstukken en crisissituaties. Het COT is een onderdeel van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Nederland en is toonaangevend in onderzoek, advisering, training en opleiding op het terrein van crisis- en veiligheidsmanagement. Het COT ondersteunt en adviseert voor, tijdens en na crises op basis van bijna 30 jaar ervaring. Meer informatie: www.cot.nl'. Het COT blijkt een dochteronderneming te zijn van Aon Nederland. Uit het persbericht: 'Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 66.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Meer informatie: www.aon.nl.

Op 10 december publiceerde COT een persbericht, waaruit blijkt dat het COT TNS Nipo een onderzoek liet uitvoeren naar het crisismanagement bij Nederlandse 'topbedrijven'. 210 ondernemingen hebben aan het onderzoek deelgenomen. Het persbericht begint met de volgende zinsnede: 'Bijna vier op de vijf (78%) bedrijven vindt dat uitval van ICT de hoogste prioriteit moet krijgen in de voorbereiding op een crisis. Digitale kwetsbaarheid is de op één na grootste vrees van organisaties'. Merkwaardig, dat ze in dit persbericht de op een na grootste vrees van organisaties als eerste noemen  en dat ze niet beginnen met de grootste vrees. Die staat op de website van het COT wel op de voorpagina met een link naar het persbericht. 'Samen met TNS NIPO heeft het COT in kaart gebracht hoe het Nederlandse bedrijfsleven zich voorbereidt op crises. Daaruit blijkt dat uitval van energie op plaats 1 staat in de voorbereiding. Een derde van de onderzochte bedrijven heeft geen zicht op de kosten van de laatste crisis. Verder is in 60% van de bedrijven de CEO eindverantwoordelijk en vindt 70% dat organisaties sterker uit een crisis komen'. Hieruit blijkt dus dat uitval van energie de grootste angst van bedrijven is. In het persbericht wordt verder gezegd dat fraudebestrijding niet in de top 5 van grootste angsten zit. Welke andere er dan wel inzitten, we komen het niet te weten. Er blijkt een soort top tien van crisisscenario's te zijn die uit het onderzoek naar voren komen. We komen alleen te weten dat terrorisme er niet in zit. Je kunt het rapport wel downloaden, maar dan moet je jezelf bekend maken door een formulier in te vullen. Met naam, bedrijf, functie, etc. Overigens staan er ook andere feiten in het persbericht.

Meer dan de helft (57%) van de onderzochte bedrijven heeft de afgelopen vijf jaar tenminste één keer een crisis meegemaakt. Een crisis heeft volgens de onderzochte bedrijven de grootste impact op het functioneren van de eigen organisatie en daarna op de reputatie. Een derde geeft aan niet in beeld te hebben wat de kosten van de laatste crisissituatie zijn geweest. 8% geeft aan dat die crisis minimaal één miljoen euro heeft gekost.

Veel bedrijven hebben wel een soort draaiboek of crisisscenario, de meerderheid eigenlijk wel, maar er wordt gezegd dat dit meer moet inhouden dan voorbereiding op storingen en dergelijke. “Onze samenleving wordt steeds crisisgevoeliger en crisismanagement wordt steeds complexer. Een voorbereiding op incidenten en verstoringen volstaat dan niet,” licht Dora Horjus (executive director COT) de ontwikkelingen toe. “Wij verwachten daarom dat bij een volgend onderzoek het percentage bedrijven met een corporate crisisplan flink gestegen is. Nu ligt dat percentage nog op 46%. Verder raden wij bedrijven aan vooral te investeren in hun vaardigheden om een goede crisisdiagnose te maken.” Maar wat houdt ene 'corporate crisisplan nu precies meer in dan voorbereiding op crises? Geen idee. Zelden zo'n slecht persbericht gezien. Wil je hun hele verhaal lezen? Dat kan hier.

woensdag 16 december 2015

Huisbaas dwangarbeidcentrum Laarderhoogtweg kreeg dubbel betaald. Financiele puinhoop gemeente Amsterdam nog niet voorbij

In het verleden is er met uitbetalingen door de gemeente Amsterdam nogal eens iets fout gegaan. Eind 2013 werd per ongeluk aan minima die een woonkostenbijdrage ontvangen niet in totaal 1,88 miljoen euro maar 188 miljoen euro overgemaakt. Veel mensen met een minimuminkomen waanden zich een ogenblik stinkend rijk. Na veel vijven en zessen is alles terugbetaald. Onlangs werd bekend dat bij de gemeente 55 miljoen euro helemaal zoek is. In mei van dit jaar zei de gemeente dat er voor 800.000 euro aan onterechte betalingen waren gedaan aan 116 burgers. En nu blijkt dat weer 5 miljoen euro verkeerd is uitbetaald. Een grote zorginstelling kreeg 4.777.192 euro teveel. Dat geld is inmiddels terugbetaald. Vier facturen van Woningcorporatie Ymere zijn twee keer betaald. En het Praktijkcentrum voor werklozen aan de Laarderhoogtweg, door acties van het comite Dwangarbeidnee beter bekend als het dwangarbeidcentrum van Herstelling Werk en Uitvoering kreeg 4 ton dubbel uitbetaald. Dat schijnt de huur voor het pand te zijn. De huisbaas, waarvan niet bekend is wie dat is, heeft inmiddels 280 duizend euro weer terugbetaald..... De rest laat nog even op zich wachten. Ik vraag me af voor welke periode dit geld aan huur betaald is. Geldt dat voor een jaar? Of voor een maand? Het lijkt me in ieder geval kassa voor de huisbaas, dat werken met behoud van uitkering van de werklozen.

Zie ook het artikel in Het Parool

Ellende met storingen in de straatverlichting in Groningen

Afgelopen donderdag werd al bekend dat de straatverlichting in sommige delen van Groningen niet goed functioneert. Vandaag een bericht in Dagblad van het Noorden waarin de situatie wat duidelijker wordt. Het blijkt, dat in verschillende delen van Groningen al wekenlang klachten worden geuit over niet brandende straatlantaarns. Vandaag zouden er ongeveer honderd storingen zijn. Groningen had het bedrijf CityTec ingehuurd om storingen te verhelpen. En nu heeft de gemeente het contract met het bedrijf opgezegd en gaat men in zee met Imtech Infra, een bedrijf waarmee de gemeente in het verleden ook zaken deed. Maar de gemeente ontkent dat de slechte prestaties van CityTec de reden zijn van de overstap. Wat dan wel de reden zou zijn, blijft in het artikel een beetje vaag. Iets met milieuvriendelijke auto's of zo die te laat worden ingezet (?). In het artikel worden wegwerkzaamheden als een van de grootste oorzaken van storingen genoemd.

Revolutie in het oplossen van storingen in de stroom voorziening? Smart Cable Guard

Vandaag een propaganda verhaaltje van beheerders van electriciteits netten. Er zou een revolutionaire vinding zijn gedaan waardoor het uitvallen het electriciteits net op sommige plaatsen wel met 25% kan worden teruggedrongen. De inhoud van het bericht:
'Twee beheerders van elektriciteitsnetten, Liander en Enexis, gaan ‘Smart Cable Guard’ installeren. Smart Cable Guard is een revolutionair systeem dat stroomstoringen kan voorspellen. Beide bedrijven maken dat vandaag bekend. Zij kunnen hiermee storingen voorkomen door een sluimerend defect in een ondergrondse kabel te lokaliseren en vroegtijdig te repareren. Het systeem is bedacht en ontwikkeld door DNV GL (voorheen KEMA), Locamation, Liander en Enexis. Smart Cable Guard maakt mogelijk om het aantal stroomstoringen met 25 procent terug te dringen'.

Interessant in het bericht is wel dat de gemiddelde uitvalduur van de electriciteit wordt genoemd:  Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort met een uitvalduur (de tijd dat een klant gemiddeld per jaar geen stroom heeft) van minder dan 20 minuten tot de meest betrouwbare stoomvoorzieningen in de wereld. Dat zal wel, maar 20 minuten GEMIDDELD per Nederlander vind ik toch wel veel. Ongeveer de helft van alle stroomstoringen in Nederland wordt veroorzaakt door kortsluitingen in ondergrondse kabelverbindingen. Doet zo’n kortsluiting zich voor, dan hebben daar gemiddeld ongeveer 1.000 klanten meer dan een uur hinder van.

Zie voor het hele bericht de website van Enexis

Gisteren publiceerde de website 'Utilities' een iets andere kijk op bovenstaande gang van zaken. Zij publiceerden het volgende bericht.

' De elektriciteitsvoorziening wordt na een storing in het hoogspanningsnet doorgaans snel hersteld omdat dit net vanuit het bedrijfsvoeringscentrum op afstand kan worden bestuurd. Voor het middenspanningsnet, dat verreweg het grootste deel  van de stroomstoringen veroorzaakt, was deze oplossing tot nu toe echter te duur. Inmiddels is de prijs voor distributieautomatisering systemen echter dermate gedaald dat netbeheerder Enexis deze ook op grote schaal toepast in haar middenspanningsnetten'. De rest van het artikel zit achter ene betaalmuur.

Blijkbaar worden de stroomstoringen ook veroorzaakt doordat te weinig geld wordt uitgegeven voor het beheer van de 'middenspanningsnetten'. In bovenstaande berichten blijkt dat Enexis daar nu mee bezig is. En de andere beheerders? We zullen zien.
maandag 14 december 2015

Zorgverzekeraars geven verkeerde voorlichting

In de moderne maatschappij waar grote onderlinge afhankelijkheden bestaan en een neo logistieke orde, waarin zo weinig mogelijk in de ketens van het productieproces moet stagneren is informatie uitwisseling heel belangrijk. Bij verkeerde informatie kan het organisatorisch op elkaar afstemmen van onderdelen van de productie vertraagd worden of zelfs vastlopen. Ook consumenten moeten goed worden voorgelicht, zodat zij de juiste keuzes kunnen maken en er niet weer allerlei kostbare tijdrovende juridische procedures met veel kosten volgen omdat er misverstanden of verkeerde voorlichting in het spel zijn en mensen dingen zijn beloofd die niet waargemaakt kunnen worden. Tussen consumenten en bedrijven of organisaties, ook bij de overheid, worden steeds goedkope call-centers geplaatst, waar degene die de telefoon aanneemt-vaak na lang wachten 20 cent per minuut- absoluut niet wil doorverbinden met iemand die er verstand van heeft en waarbij vragen worden beantwoord met standaard anwoorden volgens een standaardprotocol. Verder word je het bos ingestuurd. Lekker goedkoop voor de instantie die gebeld wordt, lekker rustig voor het personeel op de achtergrond, maar het leidt wel tot zeer slechte voorlichting met alle gevolgen van dien. Vandaag werd bekend dat volgens een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit NZa, maar liefst een op de vijf vragen om informatie van consumenten bij zorgverzekeraars onjuist of onvoldoende wordt beantwoord. Men belde 1500 keer met het bureau van een zorgverzekering met een vraag over polisvoorwaarden en vergoedingen waarbij de bellers van het onderzoeksbureau dat het onderzoek voor de NZa uitvoerde zich voordeden als consument. Met name bij de grote zorgverzekeraars werden vragen vaak fout beantwoord.

Lees meer over het onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

De NZa zegt maatregelen te nemen, maar in het persbericht staat niet welke. Ik heb er ene hard hoofd in dat er iets gaat verbeteren.

Een stuk snelweg- de A4 tussen Delft en Schiedam- dat niet te zien, te horen of te ruiken is

Al sinds de jaren 50 wordt tussen milieuorganisaties, omwonenden en de autolobby gestreden om het wel of niet aanleggen van de A4 tussen Delft en Schiedam. De weg zou lopen door het natuur- en poldergebied van Midden-Delfland, een karakteristiek polderlandschap onder de rook van grote steden. Uiteindelijk kwam na veel vertragingen in het afgelopen decennium na 40 jaar steggelen een typisch poldercompromis tot stand tussen de verschillende partijen, voor- en tegenstanders. Het moest een stuk snelweg worden dat je niet kunt zien, horen, ruiken of voelen. Je moet bij wijze van spreken door de polders van Midden-Delftland kunnen wandelen of fietsen zonder dat je in de gaten hebt dat er een snelweg loopt. Het stukje A4 werd aangelegd, en zou een dezer dagen geopend worden. Er is een verdiept weggedeelte aangelegd, van 1,5 kilometer lang, waarlangs wanden zijn geplaatst om het water van de polder tegen te houden. Vanuit Delft loopt het nieuwe stukje snelweg een kilometer ter hoogte van het maaiveld. Daarna volgt 4 kilometer verdiepte snelweg tot Vlaardingen en Schiedam. Dan loopt de weg omhoog naar de 2 kilometer lange Ketheltunnel die bij knooppunt Kethelplein aansluit op de verdere A4 en de A20.

Twee jaar geleden waarschuwde een ingenieur, Ad de Kanter, dat de constructie van het stukje A4 niet deugde. En nu wordt duidelijk, dat de opening van de weg is uitgesteld omdat er scheurtjes zijn opgetreden in de tunnelwanden. Ad de Kanter wordt vandaag geciteerd in de Volkskrant, waarbij hij zegt dat hij zich in zijn gelijk bevestigd ziet. De Kanter trok zich twee jaar geleden terug als adviseur bij de gemeente Schiedam. Hij voelde zich onder druk gezet om zaken goed te keuren die hij niet had onderzocht. De Kanter legt in de Volkskrant uit waarom de constructie niet deugt en dat er sprake is van foutieve berekeningen.

En er zijn meer problemen. De tunnelwanden laten toch water door, dat door Rijkswaterstaat moet worden weggepompt. En er blijkt veel meer water te moeten worden weggepompt dan oorspronkelijk berekend is, zodat weer het gevaar ontstaat van uitdroging van het natuurgebied. Wil je meer weten over de geschiedenis van de tot stand koming van dit stukje A4, weer een ambitieus megalomaan plan waarover niet goed is nagedacht, lees dan wikipedia of oa de Volkskrant van vandaag.