donderdag 17 december 2015

57% van de 210 topbedrijven in Nederland heeft de afgelopen 5 jaar een crisisachtige situatie meegemaakt.

Een merkwaardig persbericht van COT. Waarom merkwaardig kom ik nog op terug. Het COT, wie zijn dat? Uit het persbericht: 'Het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ondersteunt organisaties in de publieke en private sector bij veiligheidsvraagstukken en crisissituaties. Het COT is een onderdeel van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Nederland en is toonaangevend in onderzoek, advisering, training en opleiding op het terrein van crisis- en veiligheidsmanagement. Het COT ondersteunt en adviseert voor, tijdens en na crises op basis van bijna 30 jaar ervaring. Meer informatie: www.cot.nl'. Het COT blijkt een dochteronderneming te zijn van Aon Nederland. Uit het persbericht: 'Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 66.000 medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Meer informatie: www.aon.nl.

Op 10 december publiceerde COT een persbericht, waaruit blijkt dat het COT TNS Nipo een onderzoek liet uitvoeren naar het crisismanagement bij Nederlandse 'topbedrijven'. 210 ondernemingen hebben aan het onderzoek deelgenomen. Het persbericht begint met de volgende zinsnede: 'Bijna vier op de vijf (78%) bedrijven vindt dat uitval van ICT de hoogste prioriteit moet krijgen in de voorbereiding op een crisis. Digitale kwetsbaarheid is de op één na grootste vrees van organisaties'. Merkwaardig, dat ze in dit persbericht de op een na grootste vrees van organisaties als eerste noemen  en dat ze niet beginnen met de grootste vrees. Die staat op de website van het COT wel op de voorpagina met een link naar het persbericht. 'Samen met TNS NIPO heeft het COT in kaart gebracht hoe het Nederlandse bedrijfsleven zich voorbereidt op crises. Daaruit blijkt dat uitval van energie op plaats 1 staat in de voorbereiding. Een derde van de onderzochte bedrijven heeft geen zicht op de kosten van de laatste crisis. Verder is in 60% van de bedrijven de CEO eindverantwoordelijk en vindt 70% dat organisaties sterker uit een crisis komen'. Hieruit blijkt dus dat uitval van energie de grootste angst van bedrijven is. In het persbericht wordt verder gezegd dat fraudebestrijding niet in de top 5 van grootste angsten zit. Welke andere er dan wel inzitten, we komen het niet te weten. Er blijkt een soort top tien van crisisscenario's te zijn die uit het onderzoek naar voren komen. We komen alleen te weten dat terrorisme er niet in zit. Je kunt het rapport wel downloaden, maar dan moet je jezelf bekend maken door een formulier in te vullen. Met naam, bedrijf, functie, etc. Overigens staan er ook andere feiten in het persbericht.

Meer dan de helft (57%) van de onderzochte bedrijven heeft de afgelopen vijf jaar tenminste één keer een crisis meegemaakt. Een crisis heeft volgens de onderzochte bedrijven de grootste impact op het functioneren van de eigen organisatie en daarna op de reputatie. Een derde geeft aan niet in beeld te hebben wat de kosten van de laatste crisissituatie zijn geweest. 8% geeft aan dat die crisis minimaal één miljoen euro heeft gekost.

Veel bedrijven hebben wel een soort draaiboek of crisisscenario, de meerderheid eigenlijk wel, maar er wordt gezegd dat dit meer moet inhouden dan voorbereiding op storingen en dergelijke. “Onze samenleving wordt steeds crisisgevoeliger en crisismanagement wordt steeds complexer. Een voorbereiding op incidenten en verstoringen volstaat dan niet,” licht Dora Horjus (executive director COT) de ontwikkelingen toe. “Wij verwachten daarom dat bij een volgend onderzoek het percentage bedrijven met een corporate crisisplan flink gestegen is. Nu ligt dat percentage nog op 46%. Verder raden wij bedrijven aan vooral te investeren in hun vaardigheden om een goede crisisdiagnose te maken.” Maar wat houdt ene 'corporate crisisplan nu precies meer in dan voorbereiding op crises? Geen idee. Zelden zo'n slecht persbericht gezien. Wil je hun hele verhaal lezen? Dat kan hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten