maandag 7 december 2015

Organisatorische puinhoop bij zorgverzekeraars

Het was al enige tijd bekend, maar zorgverzekeraars hebben voor het nieuwe jaar nog maar met een deel van de ziekenhuizen contracten afgesloten voor het verlenen en vergoeden van zorg. Nu consumenten en patienten voor het nieuwe jaar moeten kiezen voor een zorgverzekering ( de goedkoopste? de beste? Iets er tussenin?) is dus nog niet bekend in welke ziekenhuizen ze terecht kunnen en welke zorg in de basispolis van een ziektekostenverzekeraar verleend wordt. Niet alle polisvoorwaarden zijn dus bekend. En je bent wettelijk verplicht zo'n verzekering af te sluiten. En vanaf 1 januari zit je er weer een jaar aan vast en kun je niet overstappen.
Leve de marktwerking, waar op deze manier niets van terechtkomt. En nu is de Tweede Kamer boos over een systeem, dat ze zelf hebben goedgekeurd. Een meerderheid in de Tweede Kamer zegt dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), een toezichthouder, direct moet ingrijpen om de onduidelijkheid rond zorgverzekeringen weg te nemen. Dit jaar is bij de helft van de ziekenhuizen nog geen contract afgesloten voor 2016. Daardoor kunnen klanten moeilijk een oordeel geven over de kwaliteit van de aangeboden polissen. Politici van regeringspartijen spreken van een puinhoop, waarbij er te veel verschillende soorten polissen zijn, ze zijn te ingewikkeld en de toezichthouder NZa zou niets doen.

De Nederlandse Zorgautoriteit merkte op dat de NZa alleen kan optreden als verzekerden geen goede zorg kunnen krijgen. Het feit dat er zo weinig contracten zijn afgesloten, daar kan de toezichthouder weinig tegen doen. Deze kan pas optreden als verzekerden slecht worden geïnformeerd.

Lees meer hierover in NRC Next van vandaag

Geen opmerkingen:

Een reactie posten