woensdag 16 december 2015

Revolutie in het oplossen van storingen in de stroom voorziening? Smart Cable Guard

Vandaag een propaganda verhaaltje van beheerders van electriciteits netten. Er zou een revolutionaire vinding zijn gedaan waardoor het uitvallen het electriciteits net op sommige plaatsen wel met 25% kan worden teruggedrongen. De inhoud van het bericht:
'Twee beheerders van elektriciteitsnetten, Liander en Enexis, gaan ‘Smart Cable Guard’ installeren. Smart Cable Guard is een revolutionair systeem dat stroomstoringen kan voorspellen. Beide bedrijven maken dat vandaag bekend. Zij kunnen hiermee storingen voorkomen door een sluimerend defect in een ondergrondse kabel te lokaliseren en vroegtijdig te repareren. Het systeem is bedacht en ontwikkeld door DNV GL (voorheen KEMA), Locamation, Liander en Enexis. Smart Cable Guard maakt mogelijk om het aantal stroomstoringen met 25 procent terug te dringen'.

Interessant in het bericht is wel dat de gemiddelde uitvalduur van de electriciteit wordt genoemd:  Het Nederlandse elektriciteitsnet behoort met een uitvalduur (de tijd dat een klant gemiddeld per jaar geen stroom heeft) van minder dan 20 minuten tot de meest betrouwbare stoomvoorzieningen in de wereld. Dat zal wel, maar 20 minuten GEMIDDELD per Nederlander vind ik toch wel veel. Ongeveer de helft van alle stroomstoringen in Nederland wordt veroorzaakt door kortsluitingen in ondergrondse kabelverbindingen. Doet zo’n kortsluiting zich voor, dan hebben daar gemiddeld ongeveer 1.000 klanten meer dan een uur hinder van.

Zie voor het hele bericht de website van Enexis

Gisteren publiceerde de website 'Utilities' een iets andere kijk op bovenstaande gang van zaken. Zij publiceerden het volgende bericht.

' De elektriciteitsvoorziening wordt na een storing in het hoogspanningsnet doorgaans snel hersteld omdat dit net vanuit het bedrijfsvoeringscentrum op afstand kan worden bestuurd. Voor het middenspanningsnet, dat verreweg het grootste deel  van de stroomstoringen veroorzaakt, was deze oplossing tot nu toe echter te duur. Inmiddels is de prijs voor distributieautomatisering systemen echter dermate gedaald dat netbeheerder Enexis deze ook op grote schaal toepast in haar middenspanningsnetten'. De rest van het artikel zit achter ene betaalmuur.

Blijkbaar worden de stroomstoringen ook veroorzaakt doordat te weinig geld wordt uitgegeven voor het beheer van de 'middenspanningsnetten'. In bovenstaande berichten blijkt dat Enexis daar nu mee bezig is. En de andere beheerders? We zullen zien.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten